Tellef Raabe

Tellef Raabe, stipendiat ved University of Cambridge og forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøgskole kommenterer.