Øystein Milli

Nyhetssjef

Øystein Milli har jobbet som journalist og redaksjonell leder i Romerikes Blad og VG. Han har jobbet med de fleste store kriminalsaker, blant annet Orderud-saken, Nokas-ranet, "Lommemannen", 22. juli-saken og Jensen-saken. Han har vunnet tre "Gullpenner" i VG for sitt arbeid med noen av disse. Siden 2012 har han i tillegg til å være nyhetssjef jobbet som krimekspert på VGTV. De to siste årene har han vært tilknyttet Monster for å jobbe med "Gåten Orderud».