Amund Djuve

Sjefredaktør og administrerende direktør

Amund Djuve er sjefredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv. Han har hatt stillingen siden 2000. Tidligere har han blant annet vært økonomiredaktør i NRK og finansredaktør i Dagens Næringsliv.