Anine Kierulf

Jurist og fagdirektør

Anine Kierulf er en norsk jurist. Hun er fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM. Kierulf var tidligere forsker ved Institutt for offentlig rett og Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

I 2013 ble Kierulf Natt&Dags «Årets stemme» som «en forbilledlig formidler av jus i den offentlige debatten, og fordi hun protesterer mot en innadvendt og berøringsvegrende kultur i akademia». I 2015 ble hun tildelt Norges forskningsråds formidlingspris «for å være en viktig og troverdig stemme i offentligheten i spørsmål som angår menneskerettigheter og ytringsfrihet». Samme år fikk hun Akademikerprisen for «forskning og engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter».