Anne Jacobsen

Leder NCE Media

Anne Jacobsen leder den norske medieklyngen som har sitt hovedsete i Bergen. Hun har bred erfaring fra medie- og teknologibransjen, og har jobbet med innovasjon, forretningsutvikling, journalistikk, analyse og forskning i flere store mediehus. 

Medieklyngen er internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor medier og medieteknologi, og har sin spisskompetanse innen augmented reality, grafikk, visualisering og broadcast.