Danny Zuker

Produsent og forfatter

Danny Zuker er eksekutiv produsent og forfatter på Modern Family. Han har jobbet med flere TV-serier, blant annet Just Shoot Me, Grace Under Fire og Roseanne.