Elisabeth Grieg

Styreleder og medeier

Elisabeth Grieg er deleier av Grieg gruppen, styreleder i Grieg Maturitas, Grieg Star og medlem av flere styrer i konsernet. Hun er nestleder for G2 Ocean AS og styremedlem i TGS Nopec ASA. Hun var den første kvinnelige presidenten i Norges Rederiforbund. Grieg har også vært styreleder av Garantinstituttet for eksportkreditter (GIEK) og  styremedlem i Nordea AB, Norsk Hydro og Statoil.

Grieg er kjent for sitt sterke sosiale engasjement gjennom sitt arbeid som styremedlem i både SOS Barnebyer i Norge og Grieg Foundation. Hun er en anerkjent bedriftsleder med et sterkt engasjert for bærekraftig forretningsutvikling og kampen mot klimaendringer.