Erik Waatland

Daglig leder og redaktør

Erik Waatland er daglig leder og redaktør i Medier24.