Gunnstein Akselberg

Lingvist og professor

Gunnstein Akselberg er en norsk lingvist og professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Akselberg studerte ved Universitetet i Bergen og ble cand. philol. i 1979. I 1995 tok han doktorgraden med en avhandling om sosiolingvistiske forhold i Voss kommune. Akselberg arbeider innenfor sosiolingvistikk, dialektologi og navneforskning. Han har vært redaktør for tidsskriftene Namn og Nemne og Nordica Bergensia, og har i mange år hatt språkspalten «Snakk med oss» i NRK Hordaland. Han har vært språkkonsulent i programmet «Eides språksjov» på NRK1 siden første program i serien ble sendt 1. februar 2017.