Guro Torget

Juniorforsker og medieviter

Guro Torget er juniorforsker og vitenskapelig assistent ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitet i Oslo. Siden januar 2018 har hun jobbet med Purk eller skurk?-prosjektet som undersøker hvilke forståelsesrammer som forekommer i mediedekningen av Eirik Jensen-saken.