Jette Christensen

Stortingsrepresentant

Jette F. Christensen er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Bergen. Hun har åtte år bak seg i kontroll- og konstitusjonskomiteen, med særlig ansvar for demokratisk kontroll av de hemmelige tjenestene og oppfølging av justisdepartementet. Hun sitter nå i utenriks- og forsvarskomiteen og som medlem av Europarådet. Christensen er visepresident i den europeiske organisasjonen PES women og har også engasjert seg i likestillingsspørsmål her hjemme.