Kamzy Gunaratnam

Varaordfører

Bystyret valgte Kamzy Gunaratnam til varaordfører den 21. oktober 2015.

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (A) ble født på Sri Lanka, kom til Norge som 3-åring og er oppvokst i Oslo.

Kamzy Gunaratnam har hatt en rekke politiske verv. Hun har vært leder i AUF i Oslo, sentralstyremedlem i AUF og har bl.a. vært redaktør for AUFs medlemsblad, Praksis. Gunaratnam har også bakgrunn fra en rekke tverrpolitiske organisasjoner som Tamil Youth Organization og Ungdom mot rasisme. I 2012 og 2013 var hun spaltist for Dagbladet og Dagsavisen.

Varaordføreren har vært representant for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre siden 2007 og er dermed i gang med sin tredje bystyreperiode. Hun har tidligere sittet i kultur- og utdanningskomiteen og er nå inne i sin andre periode som medlem av helse- og sosialkomiteen.

Kamzy Gunaratnam er engasjert i politisk spørsmål som bidrar til mer demokrati, samfunnsdeltakelse og åpenhet. Hun vil bidra til at flere kan delta i samfunnsdebatten og bruker mye tid på å hente inn innspill fra Oslos befolkning.