Samantha Bradshaw

Samantha Bradshaw er en toneangivende ekspert på teknologi og demokrati. Doktoravhandlingen hennes undersøkte produsentene og driverne av desinformasjon, og hvordan teknologi – kunstig intelligens, automatisering og «big data»-analyse – forbedrer og begrenser spredningen av feilinformasjon på internett. Forskningen til Samantha har vært svært aktuell for teoretiske og metodologiske tilnærminger for å kunne studere, analysere og utforske det komplekse forholdet mellom sosiale medier og demokrati. I tillegg har forskningen bidratt til å fremme faglig debatt, offentlig forståelse og politiske diskusjoner rundt teknologiens innvirkning på politiske uttrykk og personvern.