Siv Juvik Tveitnes

Leder for Schibsted News Media

Siv Juvik Tveitnes er i dag leder for Schibsted News Media, som er alle Schibsteds nyhetsmedier i Norge og Sverige. Hun har vært i mediekonsernet siden 2006, og hatt flere lederstillinger, blant annet som administrerende direktør i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, COO i Schibsted Norge, og tilsvarende rolle i mediedivisjonen som ble etablert høsten 2017. (I dag er denne divisjonen omstrukturert i «nye» Schibsted, i forbindelse med at konsernet våren 2019 skiller ut sine internasjonale markedsplasser i det nye selskapet Adevinta).